שירות ניהול מערכת הגבייה ומדיניות אשראי הלקוחות

 

מערכת הגבייה היא ה"חמצן" של העסק. בלי הכספים המגיעים מהלקוחות - ובמועד שנקבע בהתקשרות עימם - עלול העסק להיקלע לקשיים בתזרים המזומנים, ולקרוס. עם זאת, מדובר באחד התפקידים היותר קשים והמאוד לא נעימים שקיימים בעסק והוא קריטי ליכולת ההישרדות של העסק. אין עוררין על כך, שעסק המצליח לגבות את התשלומים השונים כסדרם יוכל לא רק לשרוד לאורך שנים, אלא אף להתפתח ולצמוח.

 

כדי להצליח, חייבת מערכת הגבייה להיות מוגדרת היטב, לכלול כלי ניהול ובקרה ולפעול בצורה הרמונית. אלה הם צדדים מוכרים מאוד לחברת דור-טל, הפועלת זה יותר משני עשורים בתחום זה. בתקופה זו הצטברו ידע וניסיון רב-שנים בהקמת מערכות ניהול הגבייה וניהול האשראי ללקוחות.

 

כיום מציעה דור-טל את שירותיה בהקמה ובניהול של מערכות האשראי והגבייה בעסק.

שירותי החברה כוללים:

1.  מיון לקוחות.

2. קביעת מסגרות אשראי ללקוחות.

3. קביעת אמצעי התשלום מהחייבים.

4. קביעת נהלי טיפול שוטף בחייבים ובמעכבי תשלום.

5. תכנון הקצאת המשאבים לביצוע הגבייה.

6. קביעת בעלי תפקידים.

7. הדרכה וחניכה של העובדים בהפעלת המערכת.